TNO Fysieke belasting

FYSIEKE BELASTING

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Op deze site vindt u gratis hulpmiddelen om zelf fysieke belasting op het werk te beoordelen en een wegwijzer om direct aan de slag te gaan met het aanpakken van fysieke belasting. U kunt zich ook aanmelden voor het netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Maak hieronder uw keuze.

Beoordelingsinstrumenten

Ik wil de fysieke belasting in mijn organisatie beoordelen

klik op een instrument voor een korte beschrijving

Met de checklist fysieke belasting kan een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd worden voor mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.

Meer informatie » Open instrument

HARM geeft u inzicht in de risico’s door hand- armtaken. In 6 stappen bepaalt u per taak het risico op arm-, nek- of schouderklachten. In de resultaten wordt aangegeven in welke mate de aanwezige risicofactoren bijdragen aan het totale risico.

Meer informatie » Open instrument

Het WHI kan ingezet worden om te bepalen of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen. De resultaten van het WHI geven u inzicht of, en zo ja bij welke specifieke houdingen dit het geval is.

Meer informatie » Open instrument

De Duw en Trek Check (DUTCH) is een methode om de fysieke belasting te bepalen, die optreedt bij het uitvoeren van duw- en trektaken. Het instrument is relatief eenvoudig toe te passen, er zijn geen krachtmetingen nodig.

Meer informatie » Open instrument

Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunt u nagaan of u uw werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten voor uw situatie.

Meer informatie » Open instrument

Wegwijzer

Ik wil de fysieke belasting in mijn organisatie aanpakken

Wegwijzer

Fysiek zwaar werk kan de duurzame inzetbaarheid belemmeren. Deze wegwijzer helpt je in 5 stappen op weg het werk lichter te maken.

Naar de Wegwijzer »
Oplossingsrichtingen »
Netwerk en goede voorbeelden

Ik wil weten hoe andere organisaties fysieke belasting aanpakken of wil mijn kennis delen

In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en ervaringen. Via de nieuwsbrief en bijeenkomsten kan je aansluiten.

Meer over het netwerk en bijeenkomsten »

Welke maatregelen kan je nemen om werk lichter te maken? Hoe pak je dit aan en wat levert het op?

Bekijk de Goede Voorbeelden »

Bekijk hier oplossingsrichtingen voor veel voorkomende knelpunten.

Oplossingsrichtingen »
Nieuws

Aanpak organisatieklimaat IZZ

IZZ is het ledencollectief van medewerkers in de zorg en heeft meer dan 400.000 leden. Anouk ten Arve, programmamanager gezond werken in de zorg en Babette Bronkhorst, promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en projectmanager gezond werken in de zorg vertellen over een aanpak gericht op het veranderen van het organisatieklimaat in zorginstellingen om zodoende gezond gedrag te bevorderen.

Factsheet Langdurig Zitten

In deze factsheet staan recente Nederlandse en Europese cijfers op een rij. Nederlanders zitten veel, in vergelijking met andere EU-landen zelfs het meest. Een derde tot de helft van het zitten gebeurt op het werk. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er zijn verschillende manieren om hier iets aan te doen. Lees meer in de factsheet!