TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Beeldschermwerk: van desktop naar smartphone

Tot voor kort stond in het Arbobesluit een duidelijke norm voor het afwisselen van beeldschermwerk. Na maximaal twee uur moest het werk worden afgewisseld of er moest in ieder geval een pauze worden ingelast. Maar zeg eens eerlijk: hoe vaak pakt u in een pauze uw smartphone om het nieuws of sociale media te checken?

Beeldschermwerk heeft in de afgelopen jaren heel veel nieuwe vormen aangenomen. En niet alleen voor het werk zitten we achter een beeldscherm: in onze vrije tijd shoppen we online, spelen we een spelletje en schrijven we nog een brief als bestuurslid van een sportclub. Veel mensen zijn op een dag ontzettend vaak actief op een beeldscherm en dat blijft niet beperkt tot de weekdagen. Afwisseling blijft essentieel om klachten aan armen, nek en schouders (KANS) te voorkomen. De manier van werken en de houding op het ene scherm is niet hetzelfde als op het andere scherm. In zekere zin is daarin dus al sprake van afwisseling. Bewustwording over hoe iemand werkt en inzicht in de risico’s, is belangrijk om aanpassingen te kunnen doen.

Inzicht in je eigen beeldschermwerk

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm heeft TNO de gratis checklist Beter Achter je Schermen (BAS) ontwikkeld. Hiermee kunt u op individueel niveau bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn door het werken met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of uw werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten het risico omlaag kunnen brengen. De beoordeling gaat over de werkzaamheden gedurende de werkdag, ongeacht of dat op kantoor of een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) gebeurt.

Check nu hoe u scoort!

Consequenties RI&E

De aanpassing in het Arbobesluit heeft effect op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Lees hier meer over de vernieuwde norm en de RI&E.