TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Covid-19 meting van de NEA: meer thuiswerken, beeldschermwerk en zitten

De COVID-19 crisis heeft gevolgen gehad voor nagenoeg iedere werkende. De meest opvallende (en voorspelbare) verandering? 45 procent van de werknemers werkte medio 2020 thuis waarvan het merendeel volledig. Dat laatste gebeurde voorheen vrijwel niet. En dat zorgt voor een flinke toename in langdurig beeldschermwerk en zitten.

Elk jaar meet de NEA, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de werksituatie van werknemers in Nederland. Na de historische oproep van de overheid in maart om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn de deelnemers van de NEA 2019 gevraagd om mee te doen aan een speciale Covid-19 meting. Op die manier kunnen de antwoorden van vóór en tijdens de coronacrisis met elkaar worden vergeleken.

Hoe veranderden arbeidsomstandigheden tijdens de eerste golf?

Onderzoekers concluderen dat de andere manieren van werken tijdens de eerste golf over het algemeen tot weinig verandering leidden in de ervaren arbeidsomstandigheden en gezondheid ten opzichte van eind 2019. Veel van ons hebben het ervaren: thuiswerkers gingen (nog) meer achter een beeldscherm werken, gingen meer zitten en meer herhalende bewegingen maken. Maar daar kleven wel risico’s aan.

Tabel 4.1 met fysieke arbeidsomstandigheden thuiswerkers uit de NEA-Covid-19 meting zomer 2020

Omstandigheden op locatie lijken verbeterd

Een opvallend resultaat is dat de fysieke omstandigheden op locatie verbeterd lijken. Bijna 41 procent van de werknemers die op locatie werkten, gaf aan regelmatig fysiek belastend werk te doen. Dat is minder dan eind 2019 toen 45 procent van deze groep deelnemers daar mee te maken had. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in dit onderzoek niet is uitgesplitst naar specifieke doelgroepen.

Download de factsheet met de belangrijkste resultaten van de NEA Covid-19

Download het volledige rapport van de NEA Covid-19

Aandacht voor de thuiswerkplek

Met de grote toename van beeldschermwerk is veel zitten en onvoldoende beweging een belangrijk risico voor thuiswerkers. Met een gemiddelde van meer dan 7 uur per dag zitten, is het niet vreemd dat fysiotherapeuten een toename in het aantal rug-, nek- en schouderklachten melden. En dat staat nog los van de hogere kans op ziektes zoals overgewicht, suikerziekte (type II diabetes), depressie en kanker. Met al dat thuiswerken kunnen we niet meer zonder een goed ingerichte thuiswerkplek. Daarbij is er aandacht nodig voor meer afwisseling en beweging op een werkdag.

Zelf de werkplek verbeteren?

Met de online checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kun je bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij werk met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. Inspiratie nodig? Lees hier creatieve oplossingen voor het inrichten en instellen van de thuiswerkplek en tips en tricks voor meer beweging op een werkdag.