TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Duw- en TrekCheck (DUTCH) verbeterd

De veelgebruikte Duw- en TrekCheck (DUTCH) is verbeterd. De berekeningen voor de beoordeling van de fysieke belasting in deze tool benaderen de dagelijkse realiteit nu nog beter.

Als aanvulling op de RI&E ontwikkelt TNO beoordelingstools, zoals de algemene Checklist Fysieke Belasting en Beter Achter je Schermen. Zonder zelf te hoeven meten, krijgt u hiermee inzicht in hoe zwaar taken kunnen zijn voor uw medewerkers en wat aanpassingen kunnen opleveren. De DUTCH gaat specifiek over het duwen en trekken van rollend materieel. U kunt hiermee nagaan of duw- en trektaken in het werk een risico geven op het ontstaan van lichamelijke klachten. De tool berekent het maximale gewicht dat een kar met lading mag hebben bij een duw/trektaak onder bepaalde omstandigheden. Ook krijgt u een overzicht van de factoren die de fysieke belasting beïnvloeden en aanwijzingen om de taak te kunnen verlichten.

Bekijk ook eens dit voorbeeld:
Medewerkers van deze afvalinzamelaar verplaatsen rolcontainers nu zonder moeite.

Verbeterde berekening van trekkrachten

Voor de update van de DUTCH is de formule onderzocht die de maximale handkrachten omrekent naar kargewichten. We hebben met verschillende gewichten en onder verschillende omstandigheden data verzameld over de kracht die nodig is om de kar in beweging te zetten. Denk aan een gladde en stroeve ondergrond, verschillende wielmaterialen en –diameters. Met die resultaten is de berekening van het gemiddelde en maximale kargewicht in DUTCH verbeterd. Daarmee zijn de uitkomsten realistischer dan ze voorheen waren.

Oordeel zelf

Wilt u ook weten of het werken met karren, bedden, rolstoelen, rolsteigers, handpallettrucks, vloeistofkuipen of ander rollend materieel lichter kan? Ga dan naar de DUTCH en beoordeel de taken in uw bedrijf.