TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Fysiek zwaar werk en langer doorwerken

Werknemers van 50 jaar en ouder met fysiek zwaar werk denken minder lang door te kunnen werken dan hun leeftijdsgenoten zonder fysiek zwaar werk.

In de rubriek ‘Arbo in cijfers’ in Vakblad Arbo 1/2, 2020 dit keer aandacht voor fysieke belasting:

cijfers over fysieke belasting en langer doorwerken
Bron: NEA 2018

We moeten langer doorwerken. In 2018 geeft 41% van alle werknemers aan fysiek zwaar werk te doen. Fysiek zwaar werk betekent dat zij regelmatig herhaalde bewegingen maken, veel kracht zetten, in ongemakkelijke werkhouding werken of met trillingen te maken hebben. Kan langer doorwerken dan wel en hoe schatten werknemers dat zelf in? In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (NEA) is ook gevraagd tot welke leeftijd werknemers denken -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om hun huidige werk voort te zetten. Ook is gevraagd tot welke leeftijd ze door willen werken.

Werknemers van 50 jaar en ouder met fysiek zwaar werk schatten 1,8 jaar korter te kunnen doorwerken dan hun leeftijdsgenoten die geen fysiek belastend werk hebben, tot respectievelijk 64,2 en 66,0 jaar. 

Werknemers met fysiek zwaar werk willen bovendien een half jaar langer werken dan dat ze verwachten -lichamelijk en geestelijk- in staat zijn om te werken. Bij werknemers zonder fysiek belastend werk is het andersom, zij geven aan 0,9 jaar korter te willen werken dan dat ze verwachten in staat zijn om te werken. Deze cijfers onderschrijven het belang van goede maatregelen op technisch, organisatorisch en individueel niveau om fysieke overbelasting te voorkomen.

Meer cijfers over fysiek belastend werk staan in de factsheet fysieke belasting 2018 op www.monitorarbeid.tno.nl.