TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Continu verbeteren bij Caterpillar

Continu verbeteren bij Caterpillar
Door een integrale aanpak worden ervaren knelpunten opgelost en wordt er continu gewerkt aan verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Resultaat: tevreden medewerkers, zicht op risicovermindering, bewustzijn bij medewerkers.