TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Stabilit Benelux – praktische aanpak van FB in een kleine organisatie

Stabilit Benelux – een praktische aanpak van fysieke belasting in een kleine organisatie
Per werkplek is gekeken naar de risico’s en mogelijke maatregelen om die te verlagen. Door de benoeming van een interne coach blijft er aandacht voor fysieke belasting.