TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Veilige zorg en gezond werken

Veilige zorg en gezond werken
Door focus op de veiligheid van cliënten wordt de fysieke belasting van medewerkers verlaagd. Resultaat: verzuimreductie, beheersbare kosten, betere communicatie met cliënt en meer veiligheid voor cliënt en medewerker.