TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In deze sheet leest u over de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van de beoordelingsinstrumenten op www.fysiekebelasting.tno.nl van TNO (“Sites”). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij vragen u bij het aanmaken van een account bepaalde persoonsgegevens te delen zodat uw beoordelingen die u eerder gedaan heeft terug kunt vinden en kunt vergelijken. Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • contactgegevens, inclusief naam en e-mail;
 • login en accountgegevens, inclusief wachtwoord.

We verzamelen aanvullende gegevens over de situaties waarin u de beoordelingen uitvoert. Dit doen we om zicht te krijgen op de gebruikers van de instrumenten en deze daar zo goed mogelijk op af te kunnen stemmen. Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • bedrijfsgrootte (4 categorieën);
 • functie (uit keuzelijst);
 • sector waarin u de beoordelingen uitvoert (uit keuzelijst).

Voor het beoordelen van de risico’s bij beeldschermwerk, met het instrument Beter Achter je Schermen (BAS) verzamelen we kenmerken van het werk om de individuele situatie te beoordelen en terugkoppelen en adviezen te geven voor verbetering. Deze persoonsgegevens omvatten:

 • informatie over werktaken en werktijden;
 • informatie over de werkplek (instelmogelijkheden en invoermiddelen);
 • informatie over werkdruk (autonomie, werktempo, ondersteuning).

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze beoordelingsinstrumenten gebruikt, zullen wij de ingevoerde gegevens gebruiken om tot het resultaat van de beoordeling te komen. Dit doen we door de gegeven antwoorden automatisch in rekenregels in te voeren. Het resultaat wordt ook automatisch door het systeem gegenereerd, aan u getoond en in uw account opgeslagen.

Wanneer u contact opneemt via het contactformulier, zullen wij uw gegevens gebruiken contact met u op te nemen om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte gegevens daarnaast om het aanbod aan instrumenten en informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep. Bijvoorbeeld, door goede praktijkvoorbeelden van MKB bedrijven te delen als blijkt dat een groot aandeel van de bezoekers in MKB bedrijven werkzaam is.

Delen van uw persoonsgegevens

TNO deelt uw persoonsgegevens met:

 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens TNO, bijvoorbeeld voor hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bescherming en beheer van uw gegevens

Versleuteling & Beveiliging

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken) in het kader van onze beoordelingsinstrumenten worden uitsluitend in Nederland opgeslagen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die hierboven uiteengezet zijn uit te voeren. Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als uw account aanhoudt.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit);
 • correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn;
 • wissen van uw persoonsgegevens; wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens of uw account wilt opheffen, gebruikt u dan ons contactformulier op de website.

Vragen en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid. Indien u feedback wilt geven, vragen heeft of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, gebruikt u dan ons contactformulier op de website.