TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

BAS (Beter achter je schermen)

Waarom een methode voor het beoordelen van beeldschermwerk?

Bij langdurig werken met een beeldscherm is het belangrijk om dat op een gezonde manier te doen. Als u een gezonde werkwijze heeft en gebruik maakt van de instellingen van de werkplek, is de kans kleiner dat langdurig werken met beeldschermen tot klachten aan armen, nek of schouders leidt. Beeldschermwerk gebeurt vaak zittend, en langdurig zitten brengt ook risico’s met zich mee. Tenslotte kan intensief werken met de computer leiden tot oog- en stressklachten. Genoeg reden om te zorgen dat uw situatie in orde is! Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het gezond inrichten van hun werk met een beeldscherm is de checklist BAS ontwikkeld.

Wilt u BAS zelf invullen? Hieronder staat een toelichting en kunt u BAS starten. Bent u preventiemedewerker of wilt u BAS introduceren in uw organisatie? Klik dan hier voor aanvullende informatie.

Luister ook deze podcast over de aanpak van beeldschermwerk met de RI&E en BAS.

Wat is de checklist BAS en voor wie is hij bedoeld?

Checklist BAS is een methode om te bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij uw werk met een beeldscherm. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken. Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten uw risico omlaag kunnen brengen. Daarnaast worden er nog enkele algemene adviezen gegeven die voor iedereen goed zijn om nog even bij stil te staan. De beoordeling gebeurt op individueel niveau; de invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor uw eigen situatie. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van functies, afdelingen of groepen medewerkers die hetzelfde werk doen.

Voor welke situaties is checklist BAS?

De methode is geschikt voor de beoordeling van werkzaamheden achter een beeldscherm, inclusief schermen van laptops, tablets en smartphones. De beoordeling gaat over de werkzaamheden gedurende de werkdag, ongeacht of dat op kantoor of een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) gebeurt. De checklist neemt ook de risico’s van langdurig zitten mee omdat beeldschermwerk vooral zittend gedaan wordt. De checklist beoordeelt primair de werkgerelateerde beeldschermtijd. In privétijd komen zitten en het gebruik van beeldschermen ook veel voor. Weest u zich ervan bewust dat tijdens privé beeldschermgebruik dezelfde risico’s gelden. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen, een goede ‘werk’plek te creëren en alert te zijn op signalen van beginnende klachten.