TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Beoordeling in 7 stappen

Voor de risicobeoordeling moet u 7 stappen doorlopen. In die stappen vragen we u om aan te geven hoe lang allerlei ongunstige houdingen voorkomen in de taak. In stap 7 ziet u het resultaat, namelijk of er sprake is van risico’s op het ontstaan van klachten.

Wat heeft u nodig?

Voor de beoordeling heeft u informatie nodig over: hoe lang een taak voorkomt, de werkhoudingen en –bewegingen in die taak en hoe lang en hoe vaak die houdingen en bewegingen voorkomen. Die informatie verzamelt u door aandachtig naar de houdingen van verschillende lichaamsdelen te kijken. In helpteksten staat per stap een toelichting op de werkwijze.

Met behulp van een stopwatch bepaalt u de duur van de houdingen. U kunt zelf kiezen of u de observaties op de werkplek wilt uitvoeren of vanaf videobeelden van de taak. De observaties noteert u op het meetformulier en als alle gegevens verzameld zijn, vult u de webtool in. We raden u aan om, voordat u verder gaat, het meetformulier te printen zodat u beide bij de hand heeft bij het verzamelen en invullen van de gegevens.

N.B. De beoordeling van een taak kost ongeveer 20 min.