TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Welkom bij de Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM)!

 

Wat is de Hand Arm Risicobeoordelings Methode?

De Hand Arm Risicobeoordelings Methode* is een methode om het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken.

De methode helpt u:

  • inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s in het werk;
  • vast te stellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn;
  • na te gaan of maatregelen het gewenste effect hebben (d.w.z. vermindering van het risico).

De beoordeling gebeurt per taak; de uitkomsten gelden dus voor alle werknemers die die taak uitvoeren. Het is geen beoordeling per werknemer, per functie of per dag.

Belangrijk: als er in uw organisatie functies voorkomen met meerdere risicovolle taken op een dag, raadpleeg dan een expert op het gebied van lichamelijke belasting.

* HARM is een betrouwbaar en relatief eenvoudig toe te passen instrument. De methode is gebaseerd op kennis over risicofactoren uit de literatuur, aangevuld met expertoordelen. De methode is gevalideerd. Publicaties daarover zijn te vinden onder ‘links’. Ook vragen we gebruikers van de methode jaarlijks om hun ervaringen en ideeën voor verbetering. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in HARM2.0. De belangrijkste wijzigingen in HARM2.0 zijn: vermindering van het gewicht van de taakduurfactor (stap 1), vereenvoudiging van de kracht-categorieën (stap 3), aanpassing van twee ‘andere factoren’ en de weging van deze factoren (stap 6). Daarnaast zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan in helpteksten en de handleidingen.

 

Voor welke taken is de Hand Arm Risicobeoordelings Methode bedoeld?

De methode is geschikt voor de beoordeling van hand-armtaken. Dit zijn taken waarbij vooral de handen en armen actief zijn, en de benen en romp nauwelijks. Bijvoorbeeld bij (de)montage, sorteren, inpakken, schuren van houtwerk en het werk in een kapsalon.

De methode is te gebruiken voor:

  • taken die in totaal langer duren dan 1 uur op een dag
  • taken waarbij de krachtuitoefening met 1 hand onder de 6 kg/60 N bedraagt. (Dit is ongeveer even veel als een ruim voor de helft gevulde emmer water)
  • alle hand-armtaken behalve beeldschermwerk

De methode is geschikt voor het uitvoeren van risicobeoordelingen bij volwassen werknemers van 18 – 67 jaar, in alle branches en sectoren.

Deze methode is niet geschikt voor taken waarbij met name de rug en/of benen actief zijn, zoals tillen, dragen, duwen, trekken en bij werken in gebogen of geknielde/gehurkte houdingen.

 

Wie kan de Hand Arm Risicobeoordelings Methode gebruiken?

Mogelijke gebruikers zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf, bijvoorbeeld preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, personeelsfunctionarissen, HRM-ers of – in kleine bedrijven – de directeur zelf. Ook arbodeskundigen van arbodiensten kunnen gebruik maken van de methode.

De methode vereist geen specifieke voorkennis.

 

Hoe werkt de Hand Arm Risicobeoordelings Methode?

Voor de risicobeoordeling moet u een aantal stappen doorlopen. Per stap doet u een beoordeling of observatie waarvan u het resultaat invult.

U kunt de Hand Arm Risicobeoordelings Methode digitaal uitvoeren of op papier.

Klik op onderstaande buttons voor de papieren of de web versie.