TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Inzetten van BewustBelast, hoe doe ik dat?

Aanvullende informatie voor de preventiemedewerker

Je bent geïnteresseerd om BewustBelast in te zetten in jouw organisatie of bij jouw klant. BewustBelast geeft werknemers inzicht in de knelpunten binnen hun eigen werk en laat zien op welke manier ze zelf bij kunnen dragen aan het verminderen van deze knelpunten. Dat klinkt misschien best eenvoudig, en tegelijkertijd kan het heel complex zijn om zaken op het werk te veranderen: door vaste routines, productie eisen, gebrek aan (de juiste) hulpmiddelen, werknemers die bang zijn als ‘watje’ te worden bestempeld, of niet goed weten bij wie ze hulp kunnen vragen. Om de introductie van de app goed te begeleiden en er vervolgens het meeste uit te halen, vind je hieronder enkele tips en aandachtspunten.

 

Organiseer een introductiebijeenkomst

Introduceer de app bij de medewerkers in een korte bijeenkomst. Daarin kan je uitleggen waarom je denkt dat de app interessant is voor deze groep. Daarmee vergroot je het draagvlak om de app te proberen. En kan je vragen beantwoorden en samen met de groep nadenken over bepaalde belemmeringen die er mogelijk spelen. Bijvoorbeeld als de telefoon niet gebruikt mag worden op de werkplek. Je kan bij deze introductie gebruik maken van de voorbeeld PPT-presentatie, of daar zelf een variant op maken. Aan het eind van de bijeenkomst installeren de aanwezigen de app gezamenlijk en vullen ze de eerste vragen in.

 

Zoek werknemers op

Na het introduceren van de app bij de medewerkers, begint het eigenlijk pas echt. Het kan voor werknemers soms best lastig zijn met hun acties aan de slag te gaan. Zoek werknemers daarom op, informeer hoe het gaat en vraag waar ze tegenaan lopen. Als je bij werknemers informeert naar het resultaat van hun zelfanalyse, heb je de mogelijkheid mee te denken bij het zoeken naar oplossingen, kan je bij eventuele aanwezige klachten doorvragen naar onderliggende oorzaken en wordt het gezamenlijke belang benadrukt. Probeer werknemers mee te nemen in de basisgedachte van de arbeidshygiënische strategie: bekijk eerst of de oorzaak van het probleem weg te nemen is (bronaanpak), als dat niet kan bekijk dan welke maatregelen er voor het hele bedrijf genomen kunnen worden. Als laatste niveau bekijk je welke oplossingen er mogelijk zijn voor individuele werknemers.

Als iedereen de app doorlopen heeft, is er weer een mogelijkheid om contact te zoeken en na te vragen hoe het er nu voor staat en welke openstaande punten er mogelijk nog zijn. Stap 5 van de WegWijzer Fysieke Belasting gaat over evalueren en borgen van oplossingen.

 

Beoordeel aanwezige risico’s in meer detail

De zelfanalyse die werknemers uitvoeren maakt onder andere gebruik van de Checklist Fysieke belasting. Deze checklist geeft een indicatie van mogelijke risico’s. Als er twijfels bestaan over de risico’s, of als je een gedetailleerdere risicobeoordeling wilt doen, kan je daar specifieke instrumenten voor gebruiken. Op deze site zijn onderstaande instrumenten beschikbaar, maar mogelijk bestaan er ook sectorspecifieke instrumenten voor jouw branche.

Hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM)

Werkhoudingeninstrument (WHI)

Duw en Trek Check (DUTCH)

Beter achter je schermen (BAS)

 

Zoeken en kiezen van oplossingen

Als de oorzaken van het probleem bekend zijn, kan gezocht worden naar oplossingen. Hierbij is het ook van belang om de manier van denken van de arbeidshygiënische strategie te benadrukken (bekijk eerst of de oorzaak van het probleem weg te nemen is (bronaanpak), als dat niet kan bekijk dan welke maatregelen er voor het hele bedrijf genomen kunnen worden. Als laatste niveau bekijk je welke oplossingen er mogelijk zijn). Neem werknemers in hun denkwijze mee van ‘accepteren’ naar ‘oplossen’:

 

Hoe duidelijker de oorzaak van het probleem, hoe eenvoudiger het is om passende oplossingen te vinden. Oplossingen moeten uiteraard aan randvoorwaarden voldoen, zoals kosten, effectiviteit van de oplossing, praktische werkbaarheid en eventuele negatieve neveneffecten van de oplossing. Betrek werknemers daarom bij keuzes, zij kennen de situatie op de werkvloer het best. Stap 3 in de WegWijzer gaat over het zoeken en kiezen van de meest geschikte oplossing(en).
Voorbeeldoplossingen ter inspiratie