TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Welkom bij BewustBelast!

Om de denkwijze: “Mijn werk is nou eenmaal zwaar, maar moet toch gedaan worden, daar kan ik niets aan veranderen.” te veranderen naar: “Mijn werk is zwaar, ik moet samen met mijn collega’s en de organisatie bekijken hoe de situatie te verbeteren is.” is de app BewustBelast ontwikkeld. De app is een hulpmiddel voor werknemers om bewust gezonde keuzes te kunnen maken.

Waarom een app voor werknemers?

Het creëren van een gezonde werksituatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan de houding van romp of ledematen, het nemen van pauzes, het gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen en het ter sprake brengen van knelpunten. Om deze keuzes goed en ‘bewust gezond’ te kunnen maken, is inzicht in de risico’s van de eigen situatie èn inzicht in de invloed die je als werknemer daarop hebt, van belang. Het doel van de app is om werknemers daarbij te ondersteunen: inzicht geven in hun eigen risico’s, laten zien welke invloed ze zelf hebben om risico’s te verminderen en stimuleren daar echt mee aan de slag te gaan: zelf of samen met de preventiemedewerker.

Op de lange termijn is BewustBelast een hulpmiddel voor werknemers om klachten door fysiek zwaar werk te voorkomen of verminderen. Zowel op het werk als in de privé situatie kan de werknemer daar voordeel van hebben. De app is vrij beschikbaar en daarmee een laagdrempelige manier om de werknemer te ondersteunen in diens verantwoordelijkheden en om het onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Doel 1: Vergroot het risico-bewustzijn van werknemers.
De app BewustBelast is een hulpmiddel voor werknemers met fysiek zwaar werk. Met het doorlopen van de app leren werknemers welke werkzaamheden binnen hun eigen werk risico’s op klachten met zich mee brengen. Hiermee vergroot het risico-bewustzijn van werknemers.

Doel 2: Geeft werknemers inzicht in hun eigen rol bij de preventie van klachten.
Na het doorlopen van de zelf-evaluatie, kiezen gebruikers welke knelpunten ze weg willen nemen. Voor de gekozen knelpunten krijgt de gebruiker een aantal adviezen en acties om mee aan de slag te gaan. Bij het uitvoeren van de acties, wordt vanuit de app gecoacht: met reminders, vragen over de voortgang en de vraag of ondersteuning gewenst is. Werknemers leren wat ze zelf kunnen doen om hun werksituatie te verbeteren. Daarnaast leren ze bij wie ze terecht kunnen als ze oplossingen niet zelf kunnen implementeren.

Doel 3: Stimuleert werknemers aan de slag te gaan met preventie.
Doordat werknemers ook invullen waarom het voorkomen of verminderen van klachten door het werk belangrijk voor ze is, worden werknemers gestimuleerd om werk te maken van de acties. Het actieplan duurt 6 weken. In de 6 weken leert de werknemer wat belangrijk is bij het uitvoeren van taken en bespreekt de werknemer, indien daar behoefte aan was, knelpunten met de preventiemedewerker of leidinggevende.

 

Voor welke werkzaamheden is de app BewustBelast geschikt?

De app BewustBelast is generiek, dat wil zeggen geschikt voor alle beroepen waar sprake is van fysiek zwaar werk, denk aan tillen, duwen van karren, werken in ongunstige lichaamshoudingen, repeterende handelingen of werken met trillend handgereedschap. De app kan in alle sectoren gebruikt worden bij productiewerkzaamheden tot werk in de bouw en het verzorgen van patiënten. De app is niet geschikt voor beeldschermwerk, gebruik voor beeldschermwerk de online-tool Beter Achter je Schermen (BAS).

 

Wie kan de app BewustBelast gebruiken?

Alle werknemers, in alle branches en sectoren, die in hun dagelijkse werk te maken hebben met fysiek zwaar werk. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS (minimale versies: Android 9.0, iOS 10.0).

 

Hoe kan ik de app inzetten in mijn organisatie?

Het effect van de inzet van de app is het grootst als de introductie van de app goed is. Organiseer de introductie bij voorkeur tijdens een korte bijeenkomst, bijvoorbeeld aansluitend aan een team- of werkoverleg. Bij de introductie is het belangrijk om toe te lichten wat de app doet, waarom de app ingezet wordt en er moet ruimte zijn om vragen te stellen. Op deze manier creëert u duidelijkheid en draagvlak en starten werknemers tegelijkertijd met de app. Bovendien kunt u tijdens een introductiebijeenkomst vertellen wie de contactpersoon is bij vragen of inhoudelijke knelpunten en kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. De preventiemedewerker of arboverantwoordelijke leidt de introductie van de app. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onderstaande PowerPoint presentatie, die aangepast kan worden op de eigen organisatie.

PowerPoint presentatie voor introductiebijeenkomst.

Meer informatie en tips over het inzetten van BewustBelast

 

Waar kan ik de app vinden?

In het onderstaande filmpjes een introductie en toelichting op de app:

Introductie op BewustBelast

Instructiefilm

App downloaden:

Download de app voor iOS
Download de app voor Android