TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Langdurig zitten: opvallende nieuwkomer in de ESENER risicolijst

In november van 2019 zijn de eerste uitkomsten van de European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3) gepresenteerd: het onderzoek naar nieuwe en opkomende risico’s van werknemers in Europa. Langdurig zitten is een opvallende nieuwkomer in de lijst en repeterende bewegingen van hand en arm staan bovenaan.

grafiek met meest voorkomende risico's in Europa
De meest voorkomende risico’s in 2019 en 2014 met elkaar vergeleken

Nieuw risico: langdurig zitten

In vorige edities van ESENER lag de focus op psychosociale risico’s. Dit jaar worden de risico’s van fysiek belastend werk zoals repeterende bewegingen van hand en arm en tillen vaak genoemd. Opvallende nieuwkomer is langdurig zitten. In eerdere edities werd hier nog niet naar gevraagd. Maar de afgelopen jaren is veel onderzoek gepubliceerd over de gezondheidsrisico’s van zittend werk. Daarom is het onderwerp in 2019 toegevoegd aan de vragenlijst. En veel organisaties geven aan dat het risico speelt, vooral in de financiële sector, verzekeringsbranche, in informatie en communicatie en in openbaar bestuur.

Wat is ESENER?

In dit uitgebreide onderzoek worden bedrijven in Europa gevraagd naar hoe zij omgaan met gezond en veilig werken. De vragenlijst gaat in op:

  • Algemene gezondheids- en veiligheidsrisico’s en de maatregelen die bedrijven daartegen nemen.
  • Motivatoren en belemmeringen voor bedrijven in het managen van veiligheid en gezondheid.
  • Deelname van medewerkers aan maatregelen voor gezond en veilig werk.

Het onderzoek vergelijkt de resultaten van de deelnemende landen en signaleert trends. ESENER geeft beleidsmakers, sociale partners, intermediaire partijen en bedrijven handvatten voor een effectievere aanpak van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. 

Het onderzoek werd eerder gehouden in 2014 en in 2009. De vragenlijst wordt zoveel mogelijk hetzelfde gehouden om trends of veranderingen in de tijd te kunnen signaleren. Voor deze editie zijn in de lente en zomer van 2019 interviews gehouden met meer dan 45.000 bedrijven in 33 landen. In de loop van 2020 volgen diepere analyses en visualisaties.

Bekijk www.esener.eu voor meer informatie over het onderzoek en om de resultaten van 2019 en eerdere edities te downloaden.

Fysieke belasting aanpakken

Zelf aan de slag? Door simpele acties, procesveranderingen en de inzet van hulpmiddelen wordt het werk lichter gemaakt. Hier op de site vind je verschillende gratis tools om de risico’s van fysieke belasting in beeld te krijgen en aan te pakken. Bekijk bijvoorbeeld de Hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM) en Beter achter je schermen (BAS).