TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Links

Algemeen

inPreventie

inPreventie is het platform voor en door preventiemedewerkers. Op dit platform vind je praktische informatie om van start te gaan, heldere uitleg over preventieonderwerpen én de mogelijkheid om vragen te stellen aan andere preventiemedewerkers en specialisten. Anderen hebben vaak al ervaring met vergelijkbare situaties, dus waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?

Op de website vind je hulpmiddelen en informatie over: taken van de preventiemedewerker, risico’s voor fysieke en mentale belasting, werkplek en hulpmiddelen, evenementen, opleidingen en over de Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Steunpunt RI&E

Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) ingewikkeld? Dat valt mee! Maar u moet er wel even voor gaan zitten. Het Steunpunt RI&E-instrumenten ondersteunt bedrijven en branches hierbij. Op Rie.nl vindt u erkende RI&E-instrumenten voor uw branche, informatie over wet- en regelgeving en praktische tips voor het uitvoeren van de RI&E.

Flyers

Flyer Checklist Fysieke belasting

Flyer HARM

Flyer WHI

Ergonomische innovatie

Factsheet Langdurig Zitten TNO

Factsheet Fysieke Belasting 2016

Factsheet Fysieke Belasting 2018

Publicaties

Robotisering en fysieke belasting – Het nieuwe lijfsbehoud?

Vakblad Arbo nr 7 2019, Vakmedianet

Bewust belast, beter belast. App helpt denkwijze veranderen

Vakblad Arbo nr 5 2019, Vakmedianet

Pak fysieke belasting aan in vijf stappen – Platform Arbeidsmobiliteit

DUTCH: A New Tool for Practitioners for Risk Assessment of Push and Pull Activities

Douwes M., Könemann R., Hoozemans M., Kuijer P., Vermeulen H. (2019) DUTCH: A New Tool for Practitioners for Risk Assessment of Push and Pull Activities. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (eds) Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018). IEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 820. Springer, Cham.

BAS helpt bij je beeldschermwerk

Veiligheid & Preventie, april 2017, Vakmedianet

Hoe meet je (langdurig) zitten op het werk?

Document over kwantitatief meten van langdurig zitten op het werk. U vindt het document hier.

Double DUTCH

Vakblad Arbo nr 4 2017, Vakmedianet

Development of a non-expert risk assessment method for hand-arm related tasks (HARM), 2014

Douwes, M. and H. de Kraker, 2014. Development of a non-expert risk assessment method for hand-arm related tasks (HARM). International Journal of Industrial Ergonomics, 44, 2, 316-327.

Predictive validity of the Hand Arm Risk assessment Method (HARM), 2014

Douwes, M., M. Boocock, P. Coenen, S. van den Heuvel and T. Bosch, 2014. Predictive validity of the Hand Arm Risk assessment Method (HARM). International Journal of Industrial Ergonomics, 44, 2, 328-334.

Praktijkoplossingen om zwaar werk lichter te maken (klik hier)

Welke maatregelen nemen organisaties om werk lichter te maken? Hoe pakken ze dit aan en wat levert het op? TNO heeft samen met Gezond Transport, Arbouw, Stigas, Regioplus, Gezond & Zeker en het Ministerie van SZW diverse Goede Praktijken beschreven gericht op het verminderen van fysieke belasting. Deze hebben tot doel organisaties te inspireren om in hun eigen bedrijf te kijken waar het werk lichter te maken is en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Validity and inter-observer reliability of subjective hand-arm vibration assessments

Coenen, P., M. Formanoy, M. Douwes, T. Bosch and H. de Kraker, 2014. Validity and inter-observer reliability of subjective hand-arm vibration assessments. Applied Ergonomics, 45, 4, 1257-1262.

Het meten van handarmtrillingen- Validiteit en betrouwbaarheid van het beoordelen van hand-armtrillingen met de HARM-methode

Formanoy, M., P. Coenen, M. Douwes, T. Bosch en H. de Kraker, 2013. Het meten van handarmtrillingen – Validiteit en betrouwbaarheid van het beoordelen van hand-armtrillingen met de HARM-methode. Tijdschrift voor Ergonomie, 38, 1, 18-23.

The_Development_of_a_stage_I_risk_filter_for_physical_workload

The_hand_arm_risk_assessment_method_continued_development

HARM overview and its application: some practical examples-2012

New risk assessment tools in The Netherlands 2012

Kraker de, H. and M. Douwes, 2012. New risk assessment tools in The Netherlands. Work, 41, 1, 3984-3989.

In this paper an introduction to and description of the risk assessment tools that are freely available for companies in The Netherlands is given. It is explained in what way the tools can and should be used and how the level I checklist for physical load and the level II instruments are related. The two instruments that -in 2011- made this ‘Dutch toolbox’ complete, are the checklist physical load and the Working Posture Risk Assessment Tool (WRAP 1.0). The content, the development process and some examples of these tools are explained. The toolbox is complete but does need additional evaluation to improve the quality of the assessments and the usability in practice