TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Loopt alles op rolletjes? Kom erachter met de vernieuwde Duw- en TrekCheck (DUTCH)

Wie weleens een volle winkelwagen over een drempel heeft proberen te duwen weet het: duwen en trekken kost kracht. Hoeveel precies? En hoe zwaar is de lichamelijke belasting voor medewerkers die dit dagelijks meerdere malen doen? Door te blijven testen weten we dat steeds beter en met de testresultaten hebben we onze Duw- en TrekCheck (DUTCH) verbeterd. In de nieuwe versie is de berekening van de maximale duw/trekkracht in een specifieke situatie nog realistischer.

Om de risico’s van fysieke belasting te beoordelen en aan te pakken ontwikkelt TNO tools als aanvulling op de RI&E. Voorbeelden zijn de algemene Checklist Fysieke Belasting en Beter Achter je Schermen. Deze tools geven inzicht in de zwaarte van taken voor uw medewerkers en de oorzaken van eventuele risico’s.

De DUTCH gaat specifiek over het duwen en trekken van rollend materieel. U kunt hiermee nagaan of duw- en trektaken in het werk een risico geven op het ontstaan van lichamelijke klachten. De tool berekent het maximale kargewicht bij een duw/trektaak onder bepaalde omstandigheden. Ook krijgt u een overzicht van de factoren die de fysieke belasting beïnvloeden en adviezen om de belasting te verminderen

Verbeterde berekening van trekkrachten

We blijven voortdurend testen, meten en rekenen om ervoor te zorgen dat onze checklists en rekentools de praktijk zo goed mogelijk benaderen. Voor de update van de DUTCH is de formule onderzocht die de maximale handkrachten omrekent naar kargewichten. We hebben onder verschillende omstandigheden data verzameld over de handkracht die nodig is om een kar – variërend in gewicht – in beweging te zetten. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van de ondergrond (glad of stroef), de wieldiameter en de stand van de wielen. Met die resultaten is de berekening van het maximale kargewicht in de DUTCH verbeterd. Daarmee zijn de uitkomsten realistischer dan ze voorheen waren en is er meer inzicht in de grootte van het effect van ondergrond en wielen.

Oordeel zelf

Wilt u ook weten of het werken met rollend materieel, zoals rolcontainers, karren, bedden, rolsteigers of handpallettrucks lichter kan? Ga dan naar de DUTCH en beoordeel de taken in uw bedrijf.

Bekijk ook het voorbeeld van deze online horecagroothandel. Het verplaatsen van rolcontainers is voor hun chauffeurs en magazijnmedewerkers dagelijkse kost.