TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Onderzoek: bronaanpak bij fysieke belasting en de inzet van deskundigen

Met een vragenlijst en twee online werksessies deed TNO een onderzoek onder de fysieke belasting experts binnen ons netwerk. Want ondanks alle inspanningen van afgelopen decennia om de fysieke arbeidsbelasting te verminderen, is dit nog steeds een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en beroepsziekten. Dat roept de vraag op of er wel voldoende gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid over fysieke belasting en preventief beleid. En of deze deskundigen wel op tijd worden ingeschakeld, zodat bronaanpak mogelijk is.

In het Tijdschrift voor Human Factors (jaargang 46, nr. 2, juli 2021) vertellen de onderzoekers (Frank Krause, Luuk Bouwens en Marjolein Douwes) over het onderzoek en over de mogelijkheden voor meer impact.

Lees het artikel in Tijdschrift voor Human Factors (PDF)