TNO Fysieke belasting

FYSIEKE BELASTING

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Veelgestelde vragen

Waarom heeft TNO deze instrumenten ontwikkeld?
Fysieke belasting kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, pezen, gewrichten). Dat is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Door het gebruik van de beoordelingsinstrumenten weet u welke risico’s de fysieke belasting met zich meebrengt en kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Dit draagt bij aan de preventie van bewegingsapparaatklachten en een duurzaam gezonde en productieve inzet van uw medewerkers.
Vervangen de meetinstrumenten voor fysieke belasting de verplichte RI&E?
Nee, u bent nog steeds verplicht om een RI&E uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, een plan van aanpak te schrijven. Als uit uw RI&E blijkt dat er in uw bedrijf mogelijk knelpunten zijn op het gebied van fysieke belasting, dan kunt u de checklist gebruiken om na te gaan om welke risico’s het precies gaat. Soms is een RI&E erg globaal en ook dan kunt u de checklist gebruiken om meer inzicht te krijgen welke risico’s aanwezig zijn. Als uw RI&E duidelijk aangeeft dat er knelpunten zijn bij bijvoorbeeld hand-armtaken of ongunstige werkhoudingen kunnen de niveau II instrumenten u verder helpen in het bepalen van de precieze knelpunten daarbij en dus de meest efficiënte maatregelen.
Ik heb de instrumenten gebruikt en knelpunten in kaart gebracht. Hoe weet ik welke maatregelen ik kan nemen?
Als de checklist risico’s laat zien, worden vervolgstappen geadviseerd om erachter te komen wat onderliggende risicofactoren zijn. Bij ‘rode situaties’ van HARM, WHI, DUTCH of BAS zijn de onderliggende risico’s uit het resultatenoverzicht op te maken. Onderaan het resultatenscherm zijn ook voorbeeldoplossingen voor de verschillende oplossingsrichtingen beschreven. Daar zijn in uw specifieke situatie wellicht varianten op te verzinnen. U kunt ook de arbocatalogus van uw bedrijf of branche raadplegen voor mogelijke maatregelen waarmee u knelpunten voor fysieke belasting kunt oplossen.
Hoe kan ik inloggen?
Om de instrumenten te kunnen gebruiken, moet u eerst inloggen. Als u de instrumenten nooit eerder gebruikt heeft, moet u hiervoor eerst een account aanmaken. Dit doet u door voor Account aanmaken te kiezen en vervolgens de informatie in de velden in te vullen. Na versturen van de gegevens krijgt u een bevestigings e-mail en kunt u uw account activeren. Uw persoonsgegevens bij het aanmaken van uw account worden via een beveiligde verbinding verzonden. Zodra u ingelogd bent, kunt u gebruik maken van de instrumenten en worden uw beoordelingen bewaard zodat u deze bij een later bezoek nog eens kunt bekijken. De resultaten van uw beoordelingen worden opgeslagen in een database die alleen voor uzelf en voor TNO toegankelijk is.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw persoonsgegevens bij het aanmaken van uw account worden via een beveiligde verbinding verzonden. De resultaten van uw beoordelingen worden opgeslagen in een database die alleen voor uzelf en voor TNO toegankelijk is. Zodra u ingelogd bent, kunt u gebruik maken van de instrumenten en worden uw beoordelingen bewaard zodat u deze bij een later bezoek nog eens kunt bekijken. Ook kunt u deze beoordeling gebruiken om het effect van een maatregel te bepalen, door vergelijking van de beoordeling voor en na invoering van de maatregel.

TNO gebruikt de database voor twee doeleinden. Ten eerste om de doelgroep van de instrumenten te benaderen voor het testen of evalueren van (nieuwe versies van) de instrumenten. Bij het registreren wordt u gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft. Ten tweede wordt de database gebruikt voor het uitvoeren van analyses. Bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in de risicofactoren die voorkomen in de praktijk. Dit levert weer nieuwe kennis op voor bepaalde soorten belasting, branches of beroepen. Voorafgaand aan deze analyses worden de gegevens van de beoordelingen losgekoppeld van de persoonsgegevens van de beoordelaar en zijn de beoordelingen dus niet herleidbaar tot een bepaalde persoon of bepaald bedrijf.
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de instrumenten?
Er zijn geen kosten aan het gebruik van de instrumenten verbonden. U dient zich wel te registreren zodat het voor u mogelijk is uw beoordelingen op te slaan en te vergelijken met beoordelingen die u eerder heeft gedaan of in de toekomst zal doen.
Zijn de meetinstrumenten voor fysieke belasting ook in andere talen beschikbaar?
Op dit moment zijn de instrumenten alléén in het Nederlands en Engels beschikbaar. Wellicht dat er in de toekomst andere vertalingen aan toegevoegd worden. Wilt u de instrumenten in een andere taal toe kunnen passen? Dan kunt u dit via het contactformulier kenbaar maken en zullen we u benaderen en informeren over de mogelijkheden.