TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Goede voorbeelden

Van zwaar naar duurzaam werk: praktijkvoorbeelden

Welke maatregelen kunt u nemen om werk lichter te maken en de lichamelijke belasting verlagen? Hoe pakt u dit aan en wat levert het op? TNO heeft samen met een aantal bedrijven goede voorbeelden beschreven gericht op het verminderen van fysiek zwaar werk. Deze voorbeelden kunt u als inspiratie gebruiken om in het eigen bedrijf te kijken waar en hoe het werk lichter te maken is. Op die manier is de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werknemers te vergroten.

Kijk onder samenwerken hoe het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk elkaar ondersteunt bij het verlagen van fysieke belasting in bedrijven.

De beschrijvingen zijn o.a. gemaakt in samenwerking met STL, Arbouw, Stigas, Regioplus, Gezond & Zeker en het Ministerie van SZW.


Inspiratie uit de praktijk:


  • Sector

  • Type fysieke belasting

nieuw: Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de schoonmaak
De juiste keuze en afstelling van hulpmiddelen én training in het gebruik ervan verlaagt de fysieke belasting voor de schoonmakers van Hago Next.

Van sjouwen naar schuiven naar aansturen
Door inzet van hulpmiddelen en robotisering is het verplaatsen van bagage op Schiphol nu een stuk minder zwaar voor de medewerkers.

Van staand naar lopend werk
KLM Passenger Services vermindert de lichamelijke belasting van staand werk door onder andere taakroulatie en door de werkzaamheden op een andere manier in te richten.

Procesoptimalisatie en ergonomie
Als Metagro verhuist wordt het productieproces kritisch bekeken. Door innovaties in het werkproces wordt de fysieke belasting aanzienlijk verlaagd én kosten bespaard.

Lichter werk in de afval transport
De inzet van een elektrische trekker verlaagt de fysieke belasting aanzienlijk. Resultaat: lagere verzuimkosten, besparing arbeidskosten, langer kunnen doorwerken, positieve profilering.

Zorg op waarde geschat in de zorg
Door de zorgzwaarte van patiënten zichtbaar te maken met gekleurde polsbandjes, worden hulpmiddelen of extra collega’s op het juiste moment ingezet. Hierdoor is er bijna geen uitval door rugklachten meer én het draagt bij aan de patiëntveiligheid.

Lichter werk in de komkommerteelt
Door een nieuw komkommer container-systeem wordt de fysieke belasting gereduceerd en de duurzame inzetbaarheid verbeterd. Resultaat: lagere verzuimkosten, meer werkplezier, minder schade aan het gewas en hogere kwaliteit van het product.

Lichter werk in de horeca
Een verstelbare werkbank zorgt ervoor dat de hoogte aan de taak kan worden aangepast en een deel van het werk ook zittend kan worden uitgevoerd. Resultaat: betere werkhoudingen, meer werkplezier, doorwerk- en re-integratiemogelijkheden bij (beginnende) klachten.

Lichter werk met de zaaghulp
Het zware fysieke werk door het zagen van gipsblokken, wordt verlicht met de zaaghulp waar de zaag aan opgehangen kan worden. Resultaat: verlichting werkzaamheden, verbeterde veiligheid, meer plezier en tevredenheid.

Vacuum tillen van zware tegels
Met de vacuümtiller maakt het mogelijk om samen zware tegels te tillen in een goede werkhouding. Resultaat: minder bukken, efficiënter werk, meer plezier en betrokkenheid en veiliger werk.

Lichter werk in de afbouw
De zelf ontworpen bokjes zorgt ervoor dat gipsplaten verticaal blijven, waardoor ze niet gekanteld en getild hoeven te worden. Resultaat: efficiënter werk, minder fysieke belasting, minder kans op beschadiging platen.

Lichter werk met de glasrobot
De glasrobot helpt bij het tillen en plaatsen van de steeds zwaardere en grotere automatische deuren. Resultaat: lichter en veiliger werk, hogere medewerkerstevredenheid.

Gezond verwerken van metalen dakelementen
Nieuwe richtlijn in de sector met achtergrondinformatie, werkmethoden en randvoorwaarden voorkomen overbelasting. Resultaat: geen (te) belastende handelingen, fittere medewerkers, behoud van kwaliteit, langer doorwerken.

Meubels verplaatsen op hoog niveau
Met de meubelwagen blijven meubels op en andere ladingen hoog op ieder type ondergrond, waardoor er niet hoeft te worden gebukt bij het tillen. Resultaat: fysiek minder zwaar werk, bevordert kwaliteit werk, professionele uitstraling en enthousiaste transporteurs.

Veilige zorg en gezond werken
Door focus op de veiligheid van cliënten wordt de fysieke belasting van medewerkers verlaagd. Resultaat: verzuimreductie, beheersbare kosten, betere communicatie met cliënt en meer veiligheid voor cliënt en medewerker.

Alles loopt op rolletjes – montagewagen
De montagewagen is in hoogte verstelbaar, waardoor iedere medewerker op een prettige hoogte kan werken. Resultaat: minder rugbelasting, bijna geen tilwerk meer, kortere doorlooptijden, opgeruimde productieruimten, betere productkwaliteiten, minder faalkosten.

Continu verbeteren bij Caterpillar
Door een integrale aanpak worden ervaren knelpunten opgelost en wordt er continu gewerkt aan verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Resultaat: tevreden medewerkers, zicht op risicovermindering, bewustzijn bij medewerkers.

Metaalbedrijf bouwt kantine om tot fitness ruimte
Fitheid en fysieke belastbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door een persoonlijk trainingsprogramma. Resultaat: hoger zelfbewustzijn van medewerkers, flexibeler in het werk, plezier en positieve houding, minder klachten.

Stabilit Benelux – een praktische aanpak van fysieke belasting in een kleine organisatie
Per werkplek is gekeken naar de risico’s en mogelijke maatregelen om die te verlagen. Door de benoeming van een interne coach blijft er aandacht voor fysieke belasting.

Sligro – het grootste leslokaal van Nederland
Sligro stelt hun logistieke ruimtes beschikbaar voor studenten logistiek op het ROC. Hierdoor leren ze nu al op de juiste manier te werken. Resultaat: kennis oudere werknemers wordt overgedragen.

Aanpak organisatieklimaat door IZZ
Door in te zetten op een positief organisatieklimaat wordt de fysieke belasting en de behoefte aan zorg verminderd. Resultaat: wetenschappelijk bewezen effect, minder klachten aan bewegingsapparaat en minder emotionele uitputting.

Participeren in preventie bij Océ
Door bij het ontwerp van werkplekken al na te denken over ergonomische optimalisatie wordt de fysieke belasting verlaagd. Een gezondheidsmonitor geeft medewerkers inzicht in hun eigen gezondheid. Resultaat: hogere medewerkerstevredenheid, minder klachten.

Veldhuis Advies in Beweging
De risico’s van langdurig zitten worden aangepakt bij de nieuwe inrichting van het kantoor. Een gezonde lifestyle wordt gestimuleerd. Resultaat: stijging klanttevredenheid, hogere waardering werkplek, medewerkers voelen zich fitter.

Structuur en Cultuur bij Binder
Door bewust te zijn van mogelijke risico’s op werkplekken en het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers wordt fysieke belasting verlaagd. Resultaat: daling ziekteverzuim van 5,5% naar 2,4%, kritischere houding en cultuur om elkaar aan te spreken, plezierige werksfeer.

Een leven lang gezond bij Gouda Vuurvast Services
Door de inzet van interne coaches worden adviezen beter geaccepteerd. Er wordt in dialoog naar oplossingen gezocht om de fysieke belasting te verlagen. Resultaat: laag ziekteverzuim, enthousiaste werknemers, proactieve houding, professionele uitstraling bij klanten.

Werken met containertrekkers

Online groothandel Bidfood zorgt met de inzet van containertrekkers, een doorlopend programma arbeids motoriek en interne coaches dat ook in de logistiek medewerkers langer kunnen blijven werken