TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

goede voorbeelden

Van zwaar naar duurzaam werk: praktijkvoorbeelden

Welke maatregelen kunt u nemen om werk lichter te maken? Hoe pakt u dit aan en wat levert het op? TNO heeft samen met een aantal bedrijven goede voorbeelden beschreven gericht op het verminderen van fysiek zwaar werk. Deze voorbeelden kunt u als inspiratie gebruiken om in het eigen bedrijf te kijken waar en hoe het werk lichter te maken is. Op die manier is de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werknemers te vergroten.

De beschrijvingen zijn o.a. gemaakt in samenwerking met STL, Arbouw, Stigas, Regioplus, Gezond & Zeker en het Ministerie van SZW.

Links