TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Risico’s inventariseren van fysieke belasting

Elk beroep heeft risico’s. In de wet is vastgelegd dat elk bedrijf met personeel de specifieke risico’s moet inventariseren en minimaliseren met een RI&E en plan van aanpak. Hier zijn kosten aan verbonden, maar het levert ook zeker wat op. Elke euro die je investeert in veiligheid en gezondheid levert op termijn het dubbele op. Het Steunpunt RI&E heeft een kort en helder filmpje ontwikkeld waarin de kosten en baten van een RI&E en plan van aanpak getoond worden.

Fysieke belasting vormt in veel beroepen een risico voor het krijgen van klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, pezen, banden en gewrichten) en moet dan ook onderdeel zijn van de RI&E. Door TNO zijn, in samenwerking met de inspectie SZW, diverse instrumenten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de preventieve aanpak van fysieke belasting. Dit om klachten en uitval van medewerkers te voorkomen. Lees hier meer!