TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Robotisering en fysieke belasting – Het nieuwe lijfsbehoud?

Met de komst van steeds slimmere machines lijkt fysieke overbelasting nauwelijks nog aan de orde. TNO onderzocht met welke effecten op de fysieke belasting we rekening moeten houden nu robots fysieke taken van de mens overnemen of ondersteunen.

Een van de risico’s van robots: fysiek zware, repeterende taken zijn deels al overgenomen en zullen in de toekomst steeds vaker door robots worden uitgevoerd. Wat overblijft zijn taken die slecht robotiseerbaar zijn. Het risico bestaat dat deze taken geclusterd bij een kleine groep werknemers terecht komen. En daar (opnieuw) voor een te hoge fysieke belasting zullen zorgen.

Lees het artikel in Vakblad Arbo nr. 7, 2019, Vakmedianet (PDF)