TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

De TOP-strategie: fysieke belasting aanpakken bij de bron

Hoe voorkom je dat er klachten ontstaan door fysieke belasting? Dat doe je door eerst goed de risico’s in kaart te brengen, waarna je kunt nadenken hoe deze kunnen worden weggenomen. Er zijn vaak meerdere opties, maar de ene maatregel heeft meer effect dan de andere. De volgorde waarin je het beste maatregelen kunt nemen, heet de TOP-strategie (Technische – Organisatorische – Persoonsgebonden maatregelen).

De TOP-strategie is een vertaling van de arbeidshygiënische strategie die oorspronkelijk voor gevaarlijke stoffen en omgevingsfactoren is gedefinieerd. De TOP-strategie is specifiek voor fysieke belasting en begint dus bij de bron: het wegnemen van het risico.

Maar eerst: risico’s in kaart brengen

Voordat we verder ingaan op de TOP-strategie, willen we benadrukken dat het essentieel is om een goed beeld van de risico’s te hebben. Lopen je medewerkers meer risico door werkhoudingen of juist door zware lasten? En hoe groot is het risico? TNO ontwikkelde verschillende instrumenten die je hierbij kunnen helpen. Je kunt natuurlijk ook een deskundige inschakelen. Pas als de risico’s duidelijk zijn, kun je een doeltreffende oplossing zoeken voor een specifiek probleem.

Aanpak volgens de TOP-strategie

De TOP-strategie geeft de volgorde aan waarin naar oplossingen gezocht zou moeten worden. De eerste technische en organisatorische maatregelen noemen we collectieve maatregelen. Maatregelen die de bron van het risico wegnemen hebben de voorkeur, gevolgd door andere collectieve maatregelen die, in tegenstelling tot persoonsgebonden maatregelen, gericht zijn op een aanpassing van de werksituatie. Ze vergen daardoor weinig aanpassingen van de medewerker en werken voor iedereen in die situatie.

Maatregelen: de arbocatalogus

Veel branches en sectoren hebben een arbocatalogus met oplossingen die aansluiten bij het werk in de sector. Je kunt hier zoeken naar de arbocatalogus in jouw sector, of kijken naar de oplossingen in een sector waar ze vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren.

Webinar ‘Fysieke belasting aanpakken bij de bron’

Tot slot maken we je graag attent op onderstaand webinar ‘Fysieke belasting aanpakken bij de bron’. Daarin wordt de TOP-strategie uitgelegd en wordt vanaf minuut 3:10 uitgelegd hoe je op zoek gaat naar oplossingen.