TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Webinar ‘Instrumenten voor fysieke belasting op het werk’ op 19 mei

Bijeenkomsten bij bedrijven zijn op dit moment helaas niet mogelijk, maar aandacht voor duurzaam fysiek werk is ook nu van belang. Daarom stappen we over naar het digitaal delen van kennis via webinars. Het eerste vond plaats op 19 mei om 15.00 uur, in samenwerking met SCCM.

Bekijk hieronder de opname van het webinar.

Tijdens het webinar ‘Instrumenten voor fysieke belasting op het werk’ namen Marjolein Douwes en Heleen de Kraker van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk de deelnemers mee in de instrumenten die je kunt gebruiken om fysieke belasting in kaart te brengen en om de risico’s op de werkvloer aan te pakken.

Stapsgewijs en met praktijkvoorbeelden hebben we laten zien hoe je met de checklist fysieke belasting ontdekt welke risico’s spelen in jouw organisatie. En wanneer verdiepende tools, zoals het werkhoudingeninstrument en de duw- en trek check ingezet kunnen worden.

Houd ook alvast een plek vrij in de agendag op 18 juni. Dan praten Frank Krause van TNO en Ruud Remrhev van Metagro over bronaanpak en de rol van robotisering daarin.