TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Wegwijzer fysieke belasting

Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysiek zwaar werk kan de duurzame inzetbaarheid belemmeren. Door simpele acties, proces veranderingen en de inzet van hulpmiddelen wordt het werk lichter en worden medewerkers langer, beter en dus duurzamer inzetbaar.

Maar hoe pak je dat aan?

Deze wegwijzer helpt je op weg in 5 stappen. Het vormt een stappenplan voor kleine verbeteringen, maar laat ook zien hoe u een situatie kunt aanpakken waarbij meerdere maatregelen tegelijkertijd worden genomen of waarbij medewerkers op een andere manier moeten gaan werken.

Wat levert het toepassen van deze wegwijzer mij op?

De wegwijzer Fysieke belasting is een hulpmiddel om op een gestructureerde wijze echt aan de slag te gaan. Als u weet of denkt dat de fysieke belasting van het werk te hoog is, kunt u met het doorlopen van de stappen de signalen in kaart brengen en een plan opstellen om de knelpunten aan te pakken.

Ervaringen delen

Wilt u uw ervaringen met de Wegwijzer delen? Of heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het weten via fysiekebelastingbeoordelen@tno.nl