TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Pappersbaserad HARM: bedömning i 8 steg

Den slutliga riskpoängen består av sammanställningen av alla stegen i steg 7. I steg 8 bestämmer du risknivån för uppgiften genom att använda trafikljustabellen.

Det kan vara praktiskt att skriva ut manualen och följa instruktionerna steg för steg!

OBS!: Den första bedömningen av en uppgift tar oftast ungefär en timme att göra. Nästa uppgift går oftast fortare, vanligtvis runt 30 minuter, lite beroende på antalet aktiviteter och hur mycket information som finns tillgänglig. Steg 3 och 4 tar oftast längst tid att fylla i.

Klicka på knapparna nedan för att skriva ut manualen, bedömningsformuläret och anteckningsblad.

Du kan nu börja med bedömningen! Följ manualen steg för steg.

Manual bedömningsformulär Anteckningsblad