TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

Webb-version HARM: bedömning i 6 steg

Den webb-baserade versionen av HARM består av 6 steg. Ett tips är att komplettera bedömningen med inspelad filmsekvens av arbetsmomentet som bedöms. Rörelser och arbetsställningar kan på ett enkelt sätt visas upp igen.

OBS!: Den första bedömningen av en uppgift tar oftast ungefär en timme att göra. Nästa uppgift går oftast fortare, vanligtvis runt 30 minuter, lite beroende på antalet aktiviteter och hur mycket information som finns tillgänglig. Steg 3 och 4 tar oftast längst tid att fylla i.