TNO Fysieke belasting

TNO Fysieke belasting

beoordelen, aanpakken en kennis delen

HARM - steg 1

Detta är ett demo resultat, vill du göra din bedömning nu? Påbörja bedömning.

Beskrivning av arbetsuppgiften och varaktighet av uppgiften.

Beskriv arbetsuppgiften som du vill undersöka och ange hur länge uppgiften utförs sammanlagt på en dag. Ange också hur ofta (antal dagar per vecka) uppgiften utförs.

Hand- armuppgifter är sådana uppgifter som engagerar händer och armar, medan ben och överkroppen är mindre aktiva. Kraftansträngning med en hand är mindre än motsvarande 6 kg. Uppgiften tar längre än 1 timme sammanlagd per dag.

Obs! Datorarbete är inte en hand-arm-uppgift enligt den definition som används!